کتاب نکو ترین خواسته زندگی نامه سیده نخواسته بالش زریان بانوی خیر مدرسه ساز نمونه کشوری از شهرستان بهبهان را روایت می کند.

آیین رونمایی از کتاب نکوترین خواسته برگزار شد

به گزارش بهبهان نو چهارشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ با حضور زیبا صالح پور رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خوزستان، سید محمود میر معاون مشارکتهای مردمی و ناهید برکت رضایی رئیس شورای بانوان استان خوزستان آیین رو نمایی از کتاب نکو ترین خواسته که به قلم علی محمد ایزدی نگاشته شده است برگزار شد.

کتاب نکو ترین خواسته زندگی نامه سیده نخواسته بالش زریان بانوی خیر مدرسه ساز نمونه کشوری از شهرستان بهبهان را روایت می کند.

5895252792182945468 121 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو