مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان از توقیف ادوات حفاری غیر مجاز در حال حفر چاه در بهبهان توسط پرسنل امور آب منطقه شرق خوزستان خبر داد.

 

🔺 مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان از توقیف ادوات حفاری غیر مجاز در حال حفر چاه در بهبهان توسط پرسنل امور آب منطقه شرق خوزستان خبر داد.

🔺مهدی خواجه پور گفت: در راستای حفاظت و صیانت از منابع آب، گروه گشت و بازرسی در بازدید های میدانی بعمل آمده از حفاری غیرمجاز چاه در منطقه چم سیاه از توابع شهرستان بهبهان جلوگیری بعمل آوردند.

🔺خواجه پور افزود: با دستور دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان و همکاری پرسنل نیروی انتظامی ادوات حفاری غیر مجاز چاه مذکور ضبط و به پارکینگ امورآب منطقه شرق منتقل گردید.

🔺 مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان با اعلام اینکه آب های زیرزمینی جزو انفال بوده و سرمایه ملی می باشد گفت: مردم عزیز شهرستان بهبهان از حفاری چاه بدون اخذ مجوز از امورآب منطقه شرق بعنوان متولی آب های سطحی و زیرزمینی جدا خودداری نمایند.

  • نویسنده : پویا کاظمی
  • منبع خبر : پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو