در اطلاع رسانی این واقعیت علمی و آماری که میزان مرگ و میر در میان افراد واکسینه شده بسیار ناچیز است کادر بهداشت و درمان را یاری کنید.

پیام عمومی دکتر رمضان احدی سرپرست دانشکده علوم پزشکی بهبهان:

بسمه تعالی

همشهریان عزیز و ارجمند

با سلام

آیا می دانید از ابتدای فروردین تا دهم شهریور ماه سال ۱۴۰۰ از مجموع ۱۶۹ نفر فوتی در بهبهان ،۱۵۸ نفر هیچ سابقه واکسیناسیونی نداشته اند و از ۱۱ نفر دیگر ۷ نفر یک دوز و ۴ نفر دیگر هر دو دوز واکسن را دریافت کرده بودند که ۳ نفر از این عزیزان متاسفانه سابقه بیماری های زمینه ای شدید نیز داشته اند.

خواهشمندم در اطلاع رسانی این واقعیت علمی و آماری که میزان مرگ و میر در میان افراد واکسینه شده بسیار ناچیز است کادر بهداشت و درمان را یاری کنید.

با تشکر

دکتر رمضان احدی

۱۷ شهریور ۱۴۰۰

  • نویسنده : دکتر رمضان احدی سرپرست دانشکده علوم پزشکی بهبهان