بهبهان نو - با توجه به گزارش منتشر شده از وضعیت واکسیناسیون گروه‌های سنی دانشکده علوم پزشکی بهبهان تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ جمع کل افراد واکسینه شده به ۱۳۷۶۴۳ نفر رسیده است که از این تعداد ۹۳۲۳۶ نفر دوز اول و ۴۴۴۰۷ نفر هر دو دوز را دریافت کرده‌اند

چند درصد گروه‌های سنی در بهبهان واکسن دریافت کرده‌اند؟

 

بهبهان نو – با توجه به گزارش منتشر شده از وضعیت واکسیناسیون گروه‌های سنی دانشکده علوم پزشکی بهبهان تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ جمع کل افراد واکسینه شده به ۱۳۷۶۴۳ نفر رسیده است که از این تعداد ۹۳۲۳۶ نفر دوز اول و ۴۴۴۰۷ نفر هر دو دوز را دریافت کرده‌اند

 

درصد گروه‌های سنی دریافت کننده واکسن در شهرستان بهبهان:

 

۸۰ سال به بالا: ۷۸ درصد واکسن دریافت کرده‌اند (و ۷۹۴ نفر هنوز واکسن دریافت نکرده‌اند)

 

۷۵ تا ۸۰ سال: ۸۷ درصد واکسن دریافت کرده‌اند (و ۳۰۵ نفر هنوز واکسن دریافت نکرده‌اند)

 

۷۵ تا ۷۰ سال: ۸۳ درصد واکسن دریافت کرده‌اند ( و ۶۶۸ نفر هنوز واکسن دریافت نکرده‌اند)

 

۶۵ تا ۷۰ سال: ۸۰ درصد واکسن دریافت کرده‌اند ( و ۱۲۸۱ نفر هنوز واکسن دریافت نکرده‌اند)

 

۶۰ تا ۶۵ سال: ۷۹ درصد واکسن دریافت کرده‌اند ( و ۱۸۶۳ نفر هنوز واکسن دریافت نکرده‌اند)

 

۵۵ تا ۶۰ سال: ۷۶ درصد واکسن دریافت کرده‌اند ( و ۲۲۵۸ نفر هنوز واکسن دریافت نکرده‌اند)

 

۵۰ تا ۵۵ سال: ۷۱ درصد واکسن دریافت کرده‌اند ( و ۳۵۱۷ نفر هنوز واکسن دریافت نکرده‌اند)

 

۴۵ تا ۵۰ سال: ۶۲ درصد واکسن دریافت کرده‌اند ( و ۵۱۹۴ نفر هنوز واکسن دریافت نکرده‌اند)

 

۴۰ تا ۴۵ سال: ۵۶ درصد واکسن دریافت کرده‌اند ( و ۷۸۰۹ نفر هنوز واکسن دریافت نکرده‌اند)

 

۳۵ تا ۴۰ سال: ۵۲ درصد واکسن دریافت کرده‌اند ( و ۱۱۶۳۶ نفر هنوز واکسن دریافت نکرده‌اند)

 

۳۰ تا ۳۵ سال: ۴۷ درصد واکسن دریافت کرده‌اند ( و ۱۳۴۱۵ نفر هنوز واکسن دریافت نکرده‌اند)

 

۲۵ تا ۳۰ سال: ۳۹ درصد واکسن دریافت کرده‌اند ( و ۱۱۱۷۸ نفر هنوز واکسن دریافت نکرده‌اند)

 

۲۰ تا ۲۵ سال: ۴۰ درصد واکسن دریافت کرده‌اند ( و ۸۳۳۲ نفر هنوز واکسن دریافت نکرده‌اند)

 

۱۸ تا ۲۰ سال: ۳۶ درصد واکسن دریافت کرده‌اند ( و ۳۴۹۰ نفر هنوز واکسن دریافت نکرده‌اند)

 

IMG 20210911 181348 982 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو

  • نویسنده : هیأت تحریریه
  • منبع خبر : دانشکده علوم پزشکی بهبهان