جهت پاره ای از تعمیرات روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ از ساعت ۷:۰۰ تا ۹:۳۰ به مدت دو ساعت نیم مناطق ذیل خاموشی خواهند داشت:

اطلاعیه خاموشی دو ساعته در بهبهان

 

?جهت پاره ای از تعمیرات روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ از ساعت ۷:۰۰ تا ۹:۳۰ به مدت دو ساعت نیم مناطق ذیل خاموشی خواهند داشت:

 

▪️بولوار کمربندی میدان تره بار تا میدان ارجان

▪️اسلام آباد سنگبری

▪️استادیوم ۲۲ بهمن

▪️جاده کشتارگاه

▪️کوی رضوان

▪️شاهدها

▪️میدان محسنی

▪️بولوار الماسی

▪️بولوار مظفری تا فنی و حرفه ای خواهران

▪️کبابی کشتکاران

▪️خیابان سلحشوران فاز AوB نیروی انتظامی

▪️منطقه پارک قائم

▪️آپارتمان های اداره برق

▪️۳۰ متری شهید طیب

▪️بولوار کمربندی امام علی تا میدان استیل

▪️از میدان استیل تا پل مارون

▪️خارستان

▪️تصفیه خانه مارون

▪️روستای کردستان

▪️روستای دودانگه بزرگ و کوچک

▪️روستای محمد آغاجری

▪️روستای شهرویی

▪️سنگ شکن پل مارون

▪️روستای کریم اباد

▪️سالارآباد

▪️هنرستان کشاورزی

▪️آجرماشینی

▪️امامزاده علی

▪️پمپ آب منصوریه

▪️سد آریو برزن

▪️پلاژمارون

▪️روستای تنگ تکاب