جهت پاره ای از تعمیرات روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ از ساعت ۷:۰۰تا ۱۰:۰۰ به مدت سه ساعت مناطق ذیل خاموش خواهند داشت:

اطلاعیه خاموشی اداره برق شهرستان بهبهان

جهت پاره ای از تعمیرات روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ از ساعت ۷:۰۰تا ۱۰:۰۰ به مدت سه ساعت مناطق ذیل خاموش خواهند داشت:

 

▪️جاده قدیم منصوریه

▪️حریم کانال

▪️شهر منصوریه

▪️سرتاسر خیابان تختی

▪️خیابان شهید قناطیر

▪️خیابان شهید منتظری

▪️منازل پشت سیلو

▪️حریم کانال تعاونی فرهنگیان

▪️تالار معلم

▪️یخ متانت

▪️خیابان نهایی

▪️خیابان امام حسین تا امامزاده فضل

▪️از بانک ملی تا میدان جوانمردی

▪️محل خراسانی ها

▪️از میدان امام حسین تا میدان بیدبلند سمت راست خیابان

▪️از میدان بیدبلند تا میدان مراحل سمت راست خیابان

▪️از میدان مراحل تا میدان بیمارستان سمت راست خیابان پیروز

▪️بانک ملت محل قالندی ها

▪️خیابان مطهری

▪️خیابان شهید قدری حریم کانال پشکری ها

▪️خیابان شهید مطهری

▪️کوچه ممتازان

▪️کوچه تقوایی

▪️ارجان طب

▪️از میدان بیمارستان تا میدان میرزا شوقی خیابان کرم نسب سمت راست خیابان