به دلیل پاره ای تعمیرات از ساعت ۱۰ الی ۱۳ روز شنبه مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ آب منطقه اسلام آباد سنگ بری تا حوالی میدان تره بار قطع خواهد شد.

اطلاعیه مهم قطعی آب در بهبهان

روابط عمومی آبفا منطقه بهبهان:

به دلیل پاره ای تعمیرات از ساعت ۱۰ الی ۱۳ روز شنبه مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ آب منطقه اسلام آباد سنگ بری تا حوالی میدان تره بار قطع خواهد شد.

ضروری است ساکنین مناطق مذکور نسبت به ذخیره آب به میزان کافی اقدام نمایند.

  • منبع خبر : روابط عمومی آبفا منطقه بهبهان