به دنبال تماس با اتاق فرمان ۱۱۵ آغاجاری مبنی بر شروع دردهای زایمانی مادر باردار ۳۱ ساله، در ساعت ۱۰:۵۵روز شنبه ۳ مهر ماه ۱۴۰۰، بلافاصله کد شهری اورژانس پیش بیمارستانی به محل اعزام شد.

به دنیا آمدن نوزاد عجول در دستان سفید پوشان فوریتهای پزشکی شهرستان آغاجاری

روابط عمومی اورژانس بهبهان:

به دنبال تماس با اتاق فرمان ۱۱۵ آغاجاری مبنی بر شروع دردهای زایمانی مادر باردار ۳۱ ساله، در ساعت ۱۰:۵۵روز شنبه ۳ مهر ماه ۱۴۰۰، بلافاصله کد شهری اورژانس پیش بیمارستانی به محل اعزام شد.

در زمان رسیدن بر بالین مادرباردار مراحل زایمان آغاز شد که با تلاش پرسنل شیفت آقایان محمد زمانی ووحید ملهان در سلامت کامل نوزاد به دنیا آمد و پس از انجام اقدامات اولیه و خروج جفت، مادر و نوزاد برای دریافت مراقبت های تکمیلی به بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی منتقل شدند.