دستور روشن شدن چراغ‌های سطح شهر را فردا به شرکت توزیع برق ابلاغ خواهیم کرد.

از فردا روشنایی شب به شهر بازمی‌گردد

یوسف زمانی اصل فرماندار بهبهان در پاسخ به پی‌گیری‌های خبرنگار بهبهان نو گفت:

قسمتی از کابل‌های سطح شهر به دلیل فرسودگی و خرابی نیاز به تعمیر و تعویض دارند که در حال پیگیری است.

در عین حال دستور روشن شدن چراغ‌های سطح شهر را فردا به شرکت توزیع برق ابلاغ خواهیم کرد.