به دلیل پاره ای تعمیرات از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱ روز پنجشنبه مورخ ۸ مهر ۱۴۰۰ آب مناطق پشت بیمارستان تامین اجتماعی، منازل دادگستری و حوالی دانشگاه پیام نور قطع خواهد بود.

اطلاعیه قطعی آب در بهبهان

روابط عمومی آبفا منطقه بهبهان

🔺به دلیل پاره ای تعمیرات از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱ روز پنجشنبه مورخ ۸ مهر ۱۴۰۰ آب مناطق پشت بیمارستان تامین اجتماعی، منازل دادگستری و حوالی دانشگاه پیام نور قطع خواهد بود.

🔺ضروری است ساکنین محترم مناطق مذکور نسبت به ذخیره آب به میزان کافی اقدام نمایند.