یازدهمین مرحله توزیع گوشت گوساله منجمد دولتی توسط قرارگاه امنیت غذایی شهرستان بهبهان (جهاد کشاورزی) با همکاری فرمانداری ، اداره صمت و نظارت بسیج اصناف شهرستان ویژه تنظیم بازار فردا چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۹:۳۰ صبح در سطح شهرستان انجام می پذیرد.

توزیع گوشت گوساله منجمد دولتی ویژه تنظیم بازار در شهرستان بهبهان

یازدهمین مرحله توزیع گوشت گوساله منجمد دولتی توسط قرارگاه امنیت غذایی شهرستان بهبهان (جهاد کشاورزی) با همکاری فرمانداری ، اداره صمت و نظارت بسیج اصناف شهرستان ویژه تنظیم بازار فردا چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۹:۳۰ صبح در سطح شهرستان انجام می پذیرد.

عوامل توزیع و آدرس محل توزیع جهت اطلاع شهروندان محترم به شرح ذیل می باشد:

فروشگاه خندانی /بهبهان میدان شهدا ،بلوار نیاکان، بعد از استادیوم بقایی

پروتئینی دهباشی/بهبهان ، خیابان تختی ، قبل از میدان تختی

ماهی فروشی دهباشی / بهبهان ، میدان جوانمردی ، خیابان آصفی