پس از دریافت اخبار واصله مبنی بر وجود یک باند پیچیده فروش اراضی، تحقیقات در این خصوص آغار شد که با به دست آمدن دلایل و اسناد کافی، این گزارش مورد تایید قرار گرفت.

اعضای باند زمین خواری در بهبهان دستگیر شدند

علیرضا قاسمی نژاد دادستان عمومی و انقلاب بهبهان:

پس از دریافت اخبار واصله مبنی بر وجود یک باند پیچیده فروش اراضی، تحقیقات در این خصوص آغار شد که با به دست آمدن دلایل و اسناد کافی، این گزارش مورد تایید قرار گرفت.

اعضای ۱۰ نفره این باند با همدستی دو تن از اصحاب بنگاه‌های املاک این شهرستان با تنظیم قولنامه‌هایی با تاریخ جعلی، اقدام به فروش حدود هشت هکتار از اراضی ملی به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال می کردند.

تعداد هفت نفر از متهمان پرونده دستگیر و با انجام تحقیقات از آنان، دستور دستگیری متهمان متواری صادر شد که با تکمیل تحقیقات، پرونده به مراجع قضایی صالح ارسال خواهد شد.

در خرید املاک دقت لازم را نموده و قبل از خرید ملک، از مراجع صالح استعلام کنند. همچنین مردم مطمئن باشند در حفظ حقوق بیت المال با هیچ احدی مدارا نکرده و مطابق قانون و با قاطعیت با متخلفان برخورد می‌شود.