بهبهان نو - بیمارستان تخصصی قلب و فوق تخصصی قلب فاطمه الزهرا (س) به همت یکی از خیرین خارج از کشور در بهبهان به پیشرفت ۸۰ درصدی فیزیکی رسیده است.

اقدام در خور تقدیر در بهبهان / بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قلب فاطمه الزهرا (س) بهبهان به همت خیرین بزودی افتتاح می‌شود

بهبهان نو – بیمارستان تخصصی قلب و فوق تخصصی قلب فاطمه الزهرا (س) به همت یکی از خیرین خارج از کشور در بهبهان به پیشرفت ۸۰ درصدی فیزیکی رسیده است.

چندی پیش یکی از خانواده‌ها به جهت شادی روح عزیزشان اقدام به بهسازی آسفالت جاده تنگ تکاب و سه راهی منصوریه کردند.

امیدواریم باز هم شاهد چنین اقداماتی از همشهریان عزیز باشیم.