احداث سد مارون ۲ نه تنها باعث شروی آب سد مارون بهبهان و درنتیجه غیر قابل استفاده شدن آب منطقه می‌شود بلکه احتمالا باعث شوری آب در اراضی دهدشت شرقی نیز می‌شود.

تماشا کنید: چرا سد مارون ۲ برای خوزستان دردسر ساز است و نباید احداث شود؟

احداث سد مارون ۲ نه تنها باعث شروی آب سد مارون بهبهان و درنتیجه غیر قابل استفاده شدن آب منطقه می‌شود بلکه احتمالا باعث شوری آب در اراضی دهدشت شرقی نیز می‌شود.

جزییات بیشتر و تخصصی تر در کلیپ

لینک خبر در اینستاگرام بهبهان نو:

https://www.instagram.com/tv/CfMVOAWDK_0/