آن چیزی که به عنوان مشروبات الکلی در بازار قاچاق و در دسترس مردم وجود دارد، مشروبات الکلی حاوی متانول و کشنده است بنابراین مردم تحت هر شرایطی باید از مصرف مشروبات الکلی جدا پرهیز کنند.

کشندگی مشروبات الکلی موجود در خوزستان

دکتر رحمانی رئیس بخش مسمومیت بیمارستان رازی اهواز:

آن چیزی که به عنوان مشروبات الکلی در بازار قاچاق و در دسترس مردم وجود دارد، مشروبات الکلی حاوی متانول و کشنده است بنابراین مردم تحت هر شرایطی باید از مصرف مشروبات الکلی جدا پرهیز کنند.

مصرف دو قاشق غذاخوری الکل حاوی متانول اگر برای فرد کشندگی ایجاد نکند باعث بی‌گمان کاهش هوشیاری، تشنج، مشکلات بینایی، کوری دائم، مشکلات کلیوی و نارسایی کبدی خواهد شد.