براساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات قابل ارائه زیر مشمول الزام به داشتن کد رهگیری از سامانه املاک و اسکان بوده

ارائه تعدادی از خدمات دستگاه‌های اجرایی بدون ثبت وضعیت سکونتی متقاضی ممنوع شد

مهم/ارائه تعدادی از خدمات دستگاه‌های اجرایی بدون ثبت وضعیت سکونتی متقاضی ممنوع شد

براساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات قابل ارائه زیر مشمول الزام به داشتن کد رهگیری از سامانه املاک و اسکان بوده و بدون ثبت وضعیت ملکی-سکونتی متقاضی در این سامانه، ارائه این خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است:

▪️افتتاح حساب بانکی
▪️صدور دسته چک
▪️خدمات مشمول سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای
▪️خدمات کمک معیشتی
▪️تعویض پلاک خودرو
▪️فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن
▪️دریافت گواهینامه
▪️دریافت گذرنامه
▪️مدارک خودرو
▪️اخطاریه
▪️ابلاغیه
▪️ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت
▪️دریافت خوابگاه دانشجویی
▪️صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن