در سایر شهرهای استان روال عادی فعالیت ادامه خواهد داشت

اطلاعیه فوری

فوری / ۴ شهر خوزستان تعطیل شد

بنابر اعلام کارگروه شرایط اظطرار آلودگی هوای خوزستان شهرستان‌های دزفول، اندیمشک، شوش، کرخه تا پایان وقت امروز تعطیل هستند

در سایر شهرهای استان روال عادی فعالیت ادامه خواهد داشت.

تاریخ: ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱