با توجه به پاره ای تعمیرات و اصلاح شبکه توزیع آبرسانی، از ساعت ۹ الی ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۱، آب مناطق شیخ معصومی و شهید آزمون قطع خواهد شد.

اطلاعیه قطعی آب در بهبهان

روابط عمومی آبفا منطقه بهبهان:

با توجه به پاره ای تعمیرات و اصلاح شبکه توزیع آبرسانی، از ساعت ۹ الی ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۱، آب مناطق شیخ معصومی و شهید آزمون قطع خواهد شد.

ضروری است ساکنین محترم مناطق یاد شده نسبت به ذخیره آب به میزان کافی اقدام نمایند.