با توجه به هشدار هواشناسی فعالیت کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی خوزستان به علت پدیده گردوخاک شدید در روز سه‌شنبه 21 تیرماه (بجز مراکز امدادی، درمانی، بهداشتی، اورژانس 115، بخشهای دارای نوبت کاری و عملیاتی، خدمات شهری شهرداری‌ها، بیمارستان‌ها و آتش نشانی‌ها) تا ساعت 11:30 اعلام شد.

فوری / ساعت فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی خوزستان کاهش یافت

استانداری خوزستان:

با توجه به هشدار هواشناسی فعالیت کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی خوزستان به علت پدیده گردوخاک شدید در روز سه‌شنبه ۲۱ تیرماه (بجز مراکز امدادی، درمانی، بهداشتی، اورژانس ۱۱۵، بخشهای دارای نوبت کاری و عملیاتی، خدمات شهری شهرداری‌ها، بیمارستان‌ها و آتش نشانی‌ها) تا ساعت ۱۱:۳۰ اعلام شد.

امتحانات مراکز آموزشی و آموزش عالی در روز سه‌شتبه ۲۱ تیرماه بدون تغییر و براساس برنامه اعلام شده توسط مراکز مربوطه برگزار خواهد گردید.

همچنین افراد دارای بیماری‌های خاص و تنفسی مجاز به دور کاری می‌باشند.