اعلام تعطیلی و یا فعالیت غیر حضوری مدارس به صورت شهرستانی باید مبتنی بر هماهنگی و دریافت مجوز از ستاد های ملی و استانی کرونا باشد و در غیر این صورت تصمیمات متخذه وجاهت قانونی ندارد.

اعلام تعطیلی و غیرحضوری بودن مدارس فقط با دستور ستاد مبارزه با کرونا

?مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان:

Negar ۲۰۲۰۱۰۰۹ ۱۹۲۱۴۷ - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو

♦️اعلام تعطیلی و یا فعالیت غیر حضوری مدارس به صورت شهرستانی باید مبتنی بر هماهنگی و دریافت مجوز از ستاد های ملی و استانی کرونا باشد و در غیر این صورت تصمیمات متخذه وجاهت قانونی ندارد.

♦️دستورالعمل های دقیقی در زمینه فعالیت مدارس تاکنون به اجرا گذاشته شده است و آموزش و پرورش خوزستان در این خصوص خود را تابع ستاد استانی کرونا به ریاست استاندار می داند.

  • منبع خبر : پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو