به گزارش بهبهان نو به نقل از گروه تاریخ و فرهنگ بهبهان این مقبره متعلق به آیت الله سید عبدالله بحرانی بلادی بهبهانی است.

به گزارش بهبهان نو به نقل از گروه تاریخ و فرهنگ بهبهان این مقبره متعلق به آیت الله سید عبدالله بحرانی بلادی بهبهانی است.

آیت الله سید عبدالله بحرانی بلادی بهبهانی کیست؟

آیت الله سید عبدالله بحرانی بلادی بهبهانی از ایرانیان شیعه استان بحرین است، حدود سیصد سال قبل با هجوم عرب های وهابی به بحرین ایشان به بهبهان مهاجرت میکنند؛ از معروفترین افراد نسل ایشان میتوان به سید عبدالله بهبهانی رهبر انقلاب مشروطه و سناتور سید اسد الله موسوی نام برد.

مقبره آیت الله سید عبدالله بحرانی بلادی بهبهانی در خروار روبروی امامزاده شاه میرعالی حسین میباشد.

 

عکس از مجید بلالی

منبع: گروه تاریخ و فرهنگ بهبهان

 

آیت الله سید عبدالله بحرانی بلادی بهبهانی - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو