از سال آینده کنکور سراسری دو بار در سال برگزار و نتایج آن به مدت دو سال برای داوطلبان حفظ خواهد شد.

دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شد/ کنکور سالی دو مرتبه برگزار می‌شود

رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش:

دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شد.

این موضوع به معنی حذف سهم دروس عمومی نیست و سهم آنها در سوابق تحصیلی لحاظ خواهد شد.

از سال آینده کنکور سراسری دو بار در سال برگزار و نتایج آن به مدت دو سال برای داوطلبان حفظ خواهد شد.

 

دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شد کنکور سالی دو مرتبه برگزار می‌شود - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو