باز هم گردوخاک در خوزستان

♦️گرد و غبار در خوزستان

🔺پدیده گرد و غبار در خوزستان از بعدازظهر امروز پنجشنبه آغاز و تا اوایل وقت روز جمعه به فعالیت خود ادامه خواهد داد/بهبهان نو