ابول نژادیان - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
۰۸ فروردین ۱۴۰۰

دورکاری کارکنان ادارات خوزستان تمدید شد

فعالیت ادارات غیر ضرور با ۱۰ درصد ظرفیت و ادارات ضرور حداکثر با یک سوم حضور پرسنل در شهرهای قرمز و نارنجی باید باشد.

پیش بینی افزایش فوتی های کرونا در خوزستان برای روزهای آینده ۱۹ مهر ۱۳۹۹
دکتر فرهاد ابول نژادیان

پیش بینی افزایش فوتی های کرونا در خوزستان برای روزهای آینده

با شرایط پیش آمده، پیش بینی می شود برای چند روز آینده آمار فوتی های کرونا در استان افزایش پیدا کند.