احمد آقایی - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
بیست و هفتمین مورد اهدای عضو در بهبهان ۰۶ فروردین ۱۴۰۰
اهدای عضو، اهدای زندگی

بیست و هفتمین مورد اهدای عضو در بهبهان

این بیست و هفتمین مورد اهدای عضو از سال ۹۳ در بهبهان می‌باشد که در نوع خود در زمینه تعداد در سطح کشور ، آمار قابل توجهی بشمار می آید