افسردگی - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
افسردگی و فشارهای روانی سهم مردم از مدیریت شهری بهبهان ۰۸ مهر ۱۴۰۰

افسردگی و فشارهای روانی سهم مردم از مدیریت شهری بهبهان

بهبهان نو، آنقدر بی حاصل گرفتار روزمرگی ها و پیگیری های بی سرانجام برای تحول در شهر شده ایم که هم مردم خسته شده اند و هم مسئولان بی مسئولیت!