انتخابات ۱۴۰۰ بهبهان
تذکر به متولیان انتخابات بهبهان 06 فروردین 1400
انتخابات شورای شهر ۱۴۰۰ بهبهان

تذکر به متولیان انتخابات بهبهان

متولیان امر انتخابات باید امانت دار باشند و نگذارند اتفاقاتی خارج از قانون و اخلاق رخ دهد