اورژانس بهبهان - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
به دنیا آمدن نوزاد عجول در دستان سفید پوشان فوریتهای پزشکی شهرستان آغاجاری ۰۸ مهر ۱۴۰۰
روابط عمومی اورژانس بهبهان

به دنیا آمدن نوزاد عجول در دستان سفید پوشان فوریتهای پزشکی شهرستان آغاجاری

به دنبال تماس با اتاق فرمان ۱۱۵ آغاجاری مبنی بر شروع دردهای زایمانی مادر باردار ۳۱ ساله، در ساعت ۱۰:۵۵روز شنبه ۳ مهر ماه ۱۴۰۰، بلافاصله کد شهری اورژانس پیش بیمارستانی به محل اعزام شد.