ایرج شریف پور - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
چند کلام خطاب به اعضا شورای شهر و شهردار منتخب ۰۸ مهر ۱۴۰۰

چند کلام خطاب به اعضا شورای شهر و شهردار منتخب

بهبهان نو، با پایان گرفتن تب انتخاب شهردار با پیروی از اخلاق تمام قد به نظر منتخبین مردم احترام می گذاریم و این انتخاب را فصل الخطاب می دانیم اما ذکر چند نکته و توصیه اجتناب ناپذیر است:

ایرج شریف پور شهردار بهبهان شد ۰۸ مهر ۱۴۰۰
پایان ماراتن انتخاب شهردار بهبهان

ایرج شریف پور شهردار بهبهان شد

با کسب آرا اکثریت مطلق(شش عضو) اعضای شورای شهر آقای ایرج شریف پور به عنوان شهردار جدید بهبهان انتخاب شد.