حفاری - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
توقیف ادوات حفاری غیر مجاز در حال حفر چاه توسط پرسنل امور آب منطقه شرق خوزستان ۱۶ مهر ۱۳۹۹

توقیف ادوات حفاری غیر مجاز در حال حفر چاه توسط پرسنل امور آب منطقه شرق خوزستان

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان از توقیف ادوات حفاری غیر مجاز در حال حفر چاه در بهبهان توسط پرسنل امور آب منطقه شرق خوزستان خبر داد.