خانه - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
ارائه تعدادی از خدمات دستگاه‌های اجرایی بدون ثبت وضعیت سکونتی متقاضی ممنوع شد ۱۲ تیر ۱۴۰۱
براساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور

ارائه تعدادی از خدمات دستگاه‌های اجرایی بدون ثبت وضعیت سکونتی متقاضی ممنوع شد

براساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات قابل ارائه زیر مشمول الزام به داشتن کد رهگیری از سامانه املاک و اسکان بوده