خبرک - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
۱۶ آذر ۱۳۹۹

جریمه یک میلیون تومانی اصناف در صورت عدم استفاده از ماسک

برای اصنافی که پروتکل های بهداشتی را مراعات نمی‌کنند در مرحله اول تذکر داده می شود.