دکتر شاکری نژاد - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
۱۵ فوتی در ۲ هفته اخیر در بهبهان ۱۶ مهر ۱۳۹۹
دکتر شاکری نژاد رییس دانشکده علوم پزشکی بهبهان

۱۵ فوتی در ۲ هفته اخیر در بهبهان

بیشترین فوتی کرونایی در بهبهان مربوط به دو هفته اخیر با فوت ۱۵ نفر بوده است

فقط ۴ تخت خالی تا تکمیل ظرفیت بیمارستان های بهبهان ۱۶ مهر ۱۳۹۹

فقط ۴ تخت خالی تا تکمیل ظرفیت بیمارستان های بهبهان

ظرفیت بیمارستان شهیدزاده برای پذیرش بیماران کرونایی تکمیل شده است و در بیمارستان تامین اجتماعی فقط ۴ تخت خالی وجود دارد.