رئیس تعاون روستایی بهبهان - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
تامین آرد مورد نیاز روستائیان بهبهان ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
رئیس تعاون روستایی بهبهان

تامین آرد مورد نیاز روستائیان بهبهان

رئیس تعاون روستایی بهبهان از تامین یک هزار و ۹۰۰ تُن آرد مورد نیاز روستائیان بهبهان از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه خبر داد.