رحمانی رئیس - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
کشندگی مشروبات الکلی موجود در خوزستان ۱۱ تیر ۱۴۰۱
دکتر رحمانی رئیس بخش مسمومیت بیمارستان رازی اهواز

کشندگی مشروبات الکلی موجود در خوزستان

آن چیزی که به عنوان مشروبات الکلی در بازار قاچاق و در دسترس مردم وجود دارد، مشروبات الکلی حاوی متانول و کشنده است بنابراین مردم تحت هر شرایطی باید از مصرف مشروبات الکلی جدا پرهیز کنند.