روغن مرغ - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
عجیب اما واقعی / کشف روغن ضایعات مرغ در بهبهان ۱۱ تیر ۱۴۰۱

عجیب اما واقعی / کشف روغن ضایعات مرغ در بهبهان

بهبهان نو - بنابر گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان ۱۳ بشکه روغن ذوب شده از چربی‌های مرغ و چربی‌های بطنی در خانه‌ای متروکه در بهبهان کشف شده است!