ساعت کاری مراکز واکسیناسیون بهبهان - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
ساعت کار مراکز واکسیناسیون در بهبهان ۱۷ شهریور ۱۴۰۰

ساعت کار مراکز واکسیناسیون در بهبهان

کلیه مراکز واکسیناسیون بهبهان پنجشنبه و جمعه دایر و آماده پذیرش شهروندان خواهند بود. (۱۸ و ۱۹ شهریور ۱۴۰۰)