شهروند خبرنگار - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
دست گلی دیگر از مدیریت شهری بهبهان ۰۸ مهر ۱۴۰۰

دست گلی دیگر از مدیریت شهری بهبهان

اینجا خیابان منتهی به میدان شهرک صنعتی است و وضعیت حفاری بدون علامت رها شده که یک خانواده را به مرز مرگ نزدیک کرد