صنعت معدن تجارت - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
پلمب دو واحد نانوایی و یک اغذیه فروشی در بهبهان ۱۶ مهر ۱۳۹۹
معاون اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بهبهان

پلمب دو واحد نانوایی و یک اغذیه فروشی در بهبهان

معاون اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بهبهان از پلمب دو واحد نانوایی و یک اغذیه فروشی بدلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در بهبهان خبر داد.