فوتی کرونا بهبهان - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
۱۵ فوتی در ۲ هفته اخیر در بهبهان ۱۶ مهر ۱۳۹۹
دکتر شاکری نژاد رییس دانشکده علوم پزشکی بهبهان

۱۵ فوتی در ۲ هفته اخیر در بهبهان

بیشترین فوتی کرونایی در بهبهان مربوط به دو هفته اخیر با فوت ۱۵ نفر بوده است