فوتی کرونا
پیش بینی افزایش فوتی های کرونا در خوزستان برای روزهای آینده 19 مهر 1399
دکتر فرهاد ابول نژادیان

پیش بینی افزایش فوتی های کرونا در خوزستان برای روزهای آینده

با شرایط پیش آمده، پیش بینی می شود برای چند روز آینده آمار فوتی های کرونا در استان افزایش پیدا کند.