مارون 2 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
تماشا کنید: چرا سد مارون ۲ برای خوزستان دردسر ساز است و نباید احداث شود؟ ۱۱ تیر ۱۴۰۱

تماشا کنید: چرا سد مارون ۲ برای خوزستان دردسر ساز است و نباید احداث شود؟

احداث سد مارون ۲ نه تنها باعث شروی آب سد مارون بهبهان و درنتیجه غیر قابل استفاده شدن آب منطقه می‌شود بلکه احتمالا باعث شوری آب در اراضی دهدشت شرقی نیز می‌شود.