محمدرضا نامیر - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
۱۶ مهر ۱۳۹۹

تقویت فشار آب ۲۵۰۰ خانوار در بهبهان

مدیر آبفا منطقه بهبهان از تقویت فشار آب بیش از ۲۵۰۰ خانوار در بهبهان خبر داد.