نوزاد زیدونی - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
تولد نوزاد در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ بهبهان ۱۹ مهر ۱۳۹۹
روابط عمومی اورژانس بهبهان

تولد نوزاد در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ بهبهان

در پی تماس با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ بهبهان خبر آغاز درد زایمان مادر بارداری در سردشت زیدون اعلام شد که تیم پایگاه جاده‌ای سردشت سریعا به محل اعزام و با کمک بهورز درمانگاه سردشت وضعیت مادر بررسی و به آمبولانس انتقال داده شد.