پاکبانان بهبهان
پاکبانان بهبهان واکسن کرونا دریافت کردند 07 فروردین 1400

پاکبانان بهبهان واکسن کرونا دریافت کردند

هم زمان با سراسر کشور پاکبانان تلاش گر بهبهان در مقابل ویروس کرونا واکسینه شدند.