پاکبانان بهبهان - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
پاکبانان بهبهان واکسن کرونا دریافت کردند ۰۷ فروردین ۱۴۰۰

پاکبانان بهبهان واکسن کرونا دریافت کردند

هم زمان با سراسر کشور پاکبانان تلاش گر بهبهان در مقابل ویروس کرونا واکسینه شدند.