چاه
توقیف ادوات حفاری غیر مجاز در حال حفر چاه توسط پرسنل امور آب منطقه شرق خوزستان 16 مهر 1399

توقیف ادوات حفاری غیر مجاز در حال حفر چاه توسط پرسنل امور آب منطقه شرق خوزستان

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان از توقیف ادوات حفاری غیر مجاز در حال حفر چاه در بهبهان توسط پرسنل امور آب منطقه شرق خوزستان خبر داد.