کارت خوان هوشمند فروش نان - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
اجرای طرح آزمایشی تجهیز نانوایی های بهبهان به دستگاه های کارت خوان هوشمند فروش نان ۱۱ تیر ۱۴۰۱
غلامرضا بدیعت رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی بهبهان

اجرای طرح آزمایشی تجهیز نانوایی های بهبهان به دستگاه های کارت خوان هوشمند فروش نان

رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی بهبهان از اجرای طرح آزمایشی تجهیز نانوایی های بهبهان به دستگاه های کارت خوان هوشمند فروش نان خبر داد.