یوسف زمانی اصل
پارک‌ها و فضاهای محل تجمع مسدود می‌شوند 10 فروردین 1400
یوسف زمانی اصل فرماندار بهبهان

پارک‌ها و فضاهای محل تجمع مسدود می‌شوند

پارک‌ها و فضا‌های محل تجمع از امروز مسدود و برق آن‌ها نیز قطع خواهد شد.