هم زمان با سراسر کشور پاکبانان تلاش گر بهبهان در مقابل ویروس کرونا واکسینه شدند.

پاکبانان بهبهان واکسن کرونا دریافت کردند

 

🔺هم زمان با سراسر کشور پاکبانان تلاش گر بهبهان در مقابل ویروس کرونا واکسینه شدند.

 

400084400066 440215 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو