هم زمان با سراسر کشور پاکبانان تلاش گر بهبهان در مقابل ویروس کرونا واکسینه شدند.

پاکبانان بهبهان واکسن کرونا دریافت کردند

 

?هم زمان با سراسر کشور پاکبانان تلاش گر بهبهان در مقابل ویروس کرونا واکسینه شدند.

 

400084400066 440215 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو