تا ۱۵ سال آینده هیچ زمین جدیدی وارد محدوده شهری نخواهد شد 18 مهر 1399

علیرضا بهادری شهردار بهبهان
تا ۱۵ سال آینده هیچ زمین جدیدی وارد محدوده شهری نخواهد شد

بعضی از ادارات و سازمان ها در قالب تشکیل تعاونی های مسکن نسبت به خرید و ‌تفکیک زمین های خارج محدوده اقدام می کنند که این اقدام غیرقانونی می باشد و از ادارات و سازمان ها انتظار می رود نسبت به انجام این گونه اقدامات هوشیارانه عمل کنند.

شهرداری
چیزی یافت نشد !