پروژه “خاکستان” به سامان می‌رسد؟ 16 شهریور 1400

پروژه “خاکستان” به سامان می‌رسد؟

با تعیین سرپرست جدید شهرداری بهبهان و عزم جدی شورای، پس از دردسرها و نارضایتی های گسترده مردم صبور، قرار است یک فاز “آسفالت” پروژه بی برنامه و بودجه جاده آرامستان بهبهان به هر نحوی به سرانجام برسد.

تذکر به متولیان انتخابات بهبهان 06 فروردین 1400

انتخابات شورای شهر ۱۴۰۰ بهبهان
تذکر به متولیان انتخابات بهبهان

شهرداری - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
چیزی یافت نشد !